20 02 03

Strandpirens Marina i Karlsborg har beställt en komplett filteranläggning till sin nybyggda spolpatta. Strandpirens Marina satsar hårt på sin marina med nybyggda förvaringsmöjligheter och kajplatser så det känns skönt att vi är en del av den satsningen. Leverans beräknas ske denna vecka

19 12 16

Ännu en tillverkare av snus har valt våra filtersystem för att komma tillrätta med sitt processvatten. Nu är det Fiedler&Lundgren i Malmö som beställt ett Metall 14 filter monterat i en Teknikbod. Utrustningen ska levereras i början av nästa år

19 10 01

Kanonaden Entreprenad i Mälardalen AB har hyrt en Axon Maxi för att rena vatten i grävschakt vid bygget av nya lasarettet i Sala   

19 09 25

Outboard Service AB har sin verkstads verksamhet vid Tufa marin i Färentuna. De har byggt nya lokaler och ska installera ett Axon Miljöfilter AMFI 500 för att säkerställa att ingen olja läcker ut från lokalerna. Tufa Marin har sedan flera år Vårt filtersystem vid sin spolplatta. Leverans sker i morgon